CDU Stadtverband Walldorf

Gratulation an Moritz Oppelt

Artikel in der Walldorfer Rundschau 2021 Nr. 39 Seite 34.

Motivbild Walldorfer Rundschau Nr. 39 / 2021 | Foto: Dr. Clemens KrieselMotivbild Walldorfer Rundschau Nr. 39 / 2021 | Foto: Dr. Clemens Kriesel